Gabel – Adikte, ki se yon mizik FLAV ak Alan Cave chante sou dènye plak Gabel lan, ANYEN PA ETENEL. Se yon trè bèl chanson. Ebyen al GADE VIDEO sa ke ou k’ap wè pi len ke zye’w

[su_youtube_advanced url=”http://youtu.be/3XEtAwB9l08″]

adikte

adikte1