FORT LIBERTÉ – Yon Komisyon Minister Agrikilti (MARNDR) prezide par Ing-Agr Arnold Real te pwosede a enstalasyon de yon nouvo Direkte Depatmantal Agrikol nan tet DDANE.

Seremoni sa dewoule an prezans elu loko yo otorite lokal yo kad DDANE Organizasyon agrikol yo e tout moun kap evre nan sekte a.

Se Ing-Agr Roberts Perilus ki ranplase Ing-Agr Eric Auguste apre 4 ane pase nan direksyon DDANE (Nodes).

Rezume sou eta ak fonksyonman sekte a ak febles enstitisyonel te pwononse e ki nivo dangajman ki pou pwan pou remedye sitiyasyon degradan ke lap subi.

Remesiman e souwe de volonte de sukse e de reyisit te pataje pou ke genyen rezilta pozitif nan depatman Nodes lan.

Nb:Remersiman a tout enstitisyon ak organizasyon ki te fe nou oneu travay ak DDANE pou remanbre sekte a Kenbe la.

Source/Eric Auguste
Photo/Eric Auguste
www.anmwe.com

Roberts-Perilus-Eric-Auguste