Mary ak Vertasha Carter ki se manman ak pitit, fè konnen ke yo madivinèz e yo renmen ansanm. Manman fè konnen li menm ak pitit fi li an te konnen yo renmen lòt depi lè pitit fi an te gen 16 zan, men li fè konnen yo pa te janm antre nan relasyon seksyèl avèk lòt jis kaske Vertasha te gen 18 tan. E yo fè konnen yo soti piblik pou lòt manman ak pitit ki nan menm sitiyasyon sa tou konnen ke li pa yon pwoblèm pou moun konnen de relasyon yo a tou.

mother-daughter-lesbians

KLIKE POU AL GADE NOUVO VIDEO DISIP LAN “URGENCE”

Pou yo ka montre kouman sa y’ap fè an nòmal, y’ale pi lwen pou ka esplike kouman li oke pou yon manman ak pitit fi li ka antre nan yon vi seksyèl ak lòt. Mary fè konnen, rezon ki fè yon papa ak yon pitit fi yo pa ka rete ansanm se paske si yo arive fè yon ti moun, pitit sa ka gen defòmasyon. Men akoz li menm ak pitit fi li an pa ka fè ti moun ansanm alò yo pap fè ankenn moun mal, yo jis vle pou le mond aksepte yo.

Vertasha fè konnen manman li toujou fè tout sa li te dwe fè pou li, tankou achte rad pou li, ba li manje, di’l ranje kabann li, men yo jis renmen fè sèx ansanm ak lòt.

Vertasha And Mary

SOURCE: Stuppid.com
Li Atik sa an Anglè