HINCHE, Haiti – Pou 25 Desanm nan Basis Disip lan SEXY BEEF ki an Haiti avèk djaz la pa te santi li tro byen ebyen se lopital yo te kouri ale avèk li. Sexy Beef ki se yon dyabètik, sik li t’ap boulvèse li. Apre vizit lopital lan sik lan te vin stabilize e li te ka retounen repran aktivite li yo ankò.

sexybeef